Mặt tiền Hà Chương Trung mỹ tây Quận 12, Diện tích 4×29 Giá chỉ có 5.3 tỷ

5.300.000.000