Nnà mới vào ở ngay, Tân Chánh Hiệp Quận 12, 4 Tầng chỉ có 4TY65

4.650.000.000