Giá chỉ có 3.2 tỷ, Huỳnh Thị Hai Tân Chánh Hiệp  Quận 12, Diện tích 4×23 

3.200.000.000